Warunki prawne

Informacje o spółce

XEOS Sp. z o.o.
NIP 5223069089
REGON 365133110
Siedziba firmy:
ul. Innowacji 2, Święte
55-300 Środa Śląska
Polska
Zarząd:
Thomas Böttger - dyrektor zarządzający
Stefan Schmuck - dyrektor operacyjny
 

Ogólne warunki i zasady

Wyłączenie odpowiedzialności
Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW pod domeną xeos.aero  zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści. XEOS nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

Wszelkie dane znajdujące się na niniejszej stronie zostały przez XEOS otrzymane ze źródeł, które XEOS uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, XEOS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą tu wystąpić. Okresowo dokonywane są zmiany oraz uaktualnienia treści znajdujących się na stronie xeos.aero. 

Polityka prywatności

Zasady:
XEOS nie gromadzi danych umożliwiających ujawnienie tożsamości osoby w Internecie lub w inny sposób, chyba że w sposób jednoznaczny zdecydujesz się podać takie dane. Jeśli XEOS gromadzi dane, będą one wykorzystane tylko w jasno określonych celach.
Gdy zdecydujesz się na podanie nam swoich danych, zachowamy je w ścisłej tajemnicy. Nie sprzedajemy, nie przekazujemy, nie ujawniamy w żaden inny sposób informacji uzyskanych w konkretnych celach stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zmuszeni przez przepisy prawa i/lub postępowanie sądowe (np. wyrok sądu).
Dane przekazywane nam przez naszych klientów są usuwane, gdy tylko cel, dla którego zostały podane, staje się nieaktualny, albo gdy klient informuje nas, że życzy sobie usunięcia swoich danych.
Za każdym razem, gdy XEOS gromadzi dane osobowe, wykorzystuje do tego najnowsze technologie zabezpieczeń. Aktualnie korzystamy z SSL aby mieć pewność, że strony trzecie (np. IPS, dostawcy Internetu, ...) nie mają dostępu do treści przekazywanych przez Internet.
Dokładamy wszelkich starań, aby dane przez nas gromadzone były prawidłowe i aktualne, i reagujemy na prośby o uaktualnienie szybko i niezawodnie.
Dbamy o to, aby nasz personel był przeszkolony i przestrzegał powyższych standardów. Nasi pracownicy podpisują zobowiązanie do przestrzegania tych zasad.

  •  

 

Usługi spersonalizowane:

Aby zoptymalizować i spersonalizować nasze usługi online a także aby móc dopasować je do twoich potrzeb, do wysyłania spersonalizowanych materiałów wykorzystujemy technologię o nazwie pliki cookie.  Gwarantujemy ci, że usuwamy te informacje bezpośrednio po zakończeniu przez ciebie sesji. Informacje gromadzone w celu optymalizacji naszej strony internetowej (np. nazwa domeny, przeglądane strony, liczba wizyt, czas spędzony na naszej stronie) są wykorzystywane tylko dla ulepszania strony i jej treści. Analiza tych danych jest przeprowadzana z poszanowaniem anonimowości naszych klientów.
Dane dotyczące pojedynczych odwiedzin naszej strony są gromadzone w celu analizy błędów. Informacje te są wykorzystywane jedynie w celu poprawy błędów oraz analizy ataków i są usuwane po dwóch tygodniach przechowywania.
Linki do innych stron internetowych:
Jesteśmy świadomi faktu, że dość wiele podmiotów działających w Internecie nie przestrzega powyższych zasad. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie i praktyki stron trzecich. Mimo że staramy się zadbać o to, aby strony, do których podajemy linki, przestrzegały przedstawionych powyżej zasad, nie ponosimy odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, operatorów i dostawców usług internetowych, i stosowaną na nich i przez nich politykę prywatności.
Pliki cookie:
Plik cookie jest małym fragmentem danych, który może być wymieniany między stroną internetową, a przeglądarką użytkownika. Może on być przechowywany po każdej ze stron, aby umożliwić aplikacji internetowej rozpoznanie klienta po jego powrocie. Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby powiadamiała cię, gdy otrzymujesz plik cookie. Możesz wówczas zgodzić się na jego przyjęcie, lub nie. Jeśli nie zaakceptujesz pliku cookie, nie będziesz mógł wejść na daną stronę Internetową. Jeśli zaakceptujesz plik cookie, będziesz mógł usunąć go z pliku (cookies.txt) lub z katalogu (np.: ..\WINNT\cookies\...) po zakończeniu sesji.
Protokół SSL (Secure Socket Layer):
W celu zapewnienia, że strony trzecie nie mogą przechwycić poufnych danych, korzystamy z technologii zwanej SSL. Aby zapewnić ten poziom zabezpieczeń, serwer internetowy LHT zgodnie z częstą praktyką w dziedzinie e-biznesu posiada certyfikat. Certyfikat ten jest wystawiany przez dostawcę zabezpieczeń. W przypadku Lufthansa Technik, dostawcą jest „TC TrustCenter GmbH" z siedzibą w Hamburgu. „TC TrustCenter" jest rozpoznawane i akceptowane automatycznie przez twoją przeglądarkę jako oficjalny dostawca zabezpieczeń w przypadku MS Internet Explorer w wersji 5.01 lub wyższej oraz Netscape Communicator w wersji 4.5 lub wyższej. Aby poznać dalsze szczegóły techniczne zapoznaj się z odpowiednimi podręcznikami użytkownika, do których uzyskasz dostęp po otrzymaniu upoważnienia.

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest XEOS sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej (55-300), Święte, ul. Innowacji 2, wpisany pod numerem KRS 0000631452 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 365133110, NIP 522-30-69-089, kapitał podstawowy 5,000,000.00 złotych (dalej nazywany Administratorem).
Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem mailowym: xeos@xeos.aero.
Inspektorem Bezpieczeństwa Danych w XEOS jest Paweł Smardz, z którym można skontaktować się pod adresem datenschutz@dlh.de
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, a także ograniczenia lub zakazu ich przetwarzania, co nie ma wpływu na legalność ich przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed zgłoszeniem sprzeciwu. 
Mają Państwio prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uważają Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych lub RODO.